iConnection   iConnection महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
सौर कृषीवाहिनी योजना
iConnection1    
१. आपल्या मोबाईलवर ओटीपी प्राप्त झाल्यानंतर कृपया ओटीपी सबमिट करा
२. प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कृपया " खाते तयार करा " क्लीक करा
३. कृपया सर्व माहिती इंग्रजी वर्णाक्षरांमध्येच भरण्यात यावी
४. चिन्हांकित (*) माहिती भरणे अनिवार्य आहे
नवीन वापरकर्तासाठी नोंदणी करा
  नोंदणी करण्यासाठी अर्जामधील संपूर्ण माहिती भरा .  
*
User Id can be alphanumeric only special character allowed is '_'
  युजर-आयडी मध्ये इंग्रजी अक्षरे किंवा अंक असावे ,विशेष वर्णांपैकी केवळ '_' हे चिन्ह वापरू शकता उदा . admin12_discom
*
Password can be alphanumeric also it may contain '_@!#$$' characters
 
*  
*
Please select
 
*
Please enter Name as per AADHAR Starting with First Name then MIddle and surname later
*
Please enter Address in 3 lines maximum characters 50 in each line
  
  
*
Please enter mobile number which is used for sending OTP
*
Please enter aadhar number which is used further for Identification of Applicant
  संख्या फक्त उदा . 123412341234
  
Please enter your PAN number
  पॅन नंबर मध्ये इंग्रजी अक्षरे किंवा अंक असावे उदा . AAADK8461A
  
Please enter email address which will be used for correspondence