iConnection   iConnection महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
सौर कृषीवाहिनी योजना
iConnection1    
अर्जदाराने अर्जासोबत प्रक्रिया शुल्क रु १,०००/- + १८% ( वस्तू व सेवा कर ) अर्जाच्या पुढील कार्यवाहीसाठी भरावे
नोंदणी केलेली आहे? येथे लॉग इन करा.
  Both Applicant and Employee login here
For employee use RAPDRP Credentials
 
 
     
 

पासवर्ड विसरलात ? ( Only for applicants )

 
 

नवीन युजर इथे नोंदणी करा

 
अर्जदारास सूचना
1. प्रत्येक अर्जदाराने प्रथम नोंदणी करावी लागेल.
2. नोंदणी केल्यानंतर अर्जदाराने जमीन भाडेपट्टीसाठी अर्ज करण्यासाठी योग्य युजर-आयडी / पासवर्डने लॉग इन करावे लागेल.
3. अर्जदाराने एका जागेसाठी एकच अर्ज करावा लागेल
कोण अर्ज करू शकते ?
1. अर्जदार हे स्वतः शेतकरी ,शेतकऱ्याचा गट
2. कॉपरेटिव्ह सोसायटी ,वॉटर युसर असोसिएशन
3. साखर कारखाने , जल उपसा केंद्र ,
4. ग्रामपंचायत ,उद्योग आणि इतर संस्था यापैकी कोणीही असू शकतात .
जागेची पात्रता
1. जागेचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ३ एकर ते जास्तीत जास्त ५० एकर असावे.
2. महावितरण च्या ३३/११ K .V उपकेंद्राजवळील जमिनीला प्राधान्य देण्यात येईल ( ५ कि .मी च्या आतील).
 
 

सौर कृषि वाहिनी योजनेची माहिती पुस्तिका